Recuperació de dades

No tot està perdut

En discs durs, memòries USB, servidors...

Has perdut les teves dades?

Hi ha diversos motius pel que pot ser necessari la recuperació de dades com, per exemple, danys físics al disc dur o avaries logístiques. Depenent del tipus d’avaria, es realitzarà la recuperació de dades al taller o en un laboratori especialitzat.

Opció 1

Recuperació d'arxius al taller

La recuperació d’arxius al taller es basa a rescatar imatges, dades o documents que s’hagin pogut perdre per falles al software (corrupció de fitxers, formatació o esborrada d’arxius per accident, etc.) o per a salvar dades rere un error del sistema operatiu.

Opció 2

Recuperació de dades al laboratori

El laboratori és necessari per a la recuperació de dades als dispositius amb errors físics o electrònics, que no es poden recuperar amb la primera opció. (Discs amb errors o inaccessibles, memòries USB…)

Podem recuperar les teves dades

Recuperació de dades a qualsevol dispositiu